Tulevaisuusperintöverstaat rakentavat reilun murroksen taitoja ja käytäntöjä

Kuva: Kristiina Korjonen-Kuusipuro, SISU-hankkeen tutkija

SISU-hankkeessa toteutetaan tulevien vuosien aikana sarja tulevaisuusperintöverstaita eri puolilla Suomea. Mukana tulevaisuusverstaita järjestämässä ovat mm. Lapin maakuntamuseo Rovaniemellä, Merikeskus Vellamo Kotkassa (Kymenlaakson museo ja Suomen merimuseo), Turun museokeskus (Historian ja tulevaisuuden museo -hanke) ja Suomen Kotiseutuliitto. Vapaan sivistystyön ja koulutuksen yhteistyökumppaneita saamme mukaan myös.

Ensimmäinen tulevaisuusperintöverstas järjestetään yhdessä Lapin maakuntamuseon kanssa Rovaniemellä lokakuussa 2024 (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin) ja sen suunnittelu on jo käynnissä. Seuraavat verstaat järjestetään Turussa ja Kotkassa keväällä 2025.

Tulevaisuusperintöverstas on uuden alku

Tulevaisuusperintöverstaissa luodaan yhdessä tulevaisuustietoisia kohtuusratkaisuja. Osallistujat tunnistavat reiluun vihreään murrokseen liittyviä ajatuksia, odotuksia ja tunteita. Näiden yhteisesti tunnistettujen merkitysten  pohjalta hahmotellaan murrosaikakaudessa tärkeitä taitoja ja käytäntöjä.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että verstaan osallistujat kokoontuvat yhteen ja tarkastelevat yhdessä niin mennyttä, tätä hetkeä kuin tulevaisuuttakin.  Olemme suunnittelemassa lyhyempiä ja pidempiä verstaita erilaisiin tilaisuuksiin. SISU-hankkeen tulevaisuusperintöverstaissa pohditaan myös kestävyysmurrokseen liittyviä tunteita ja pisimmissä niistä pelataan D-matin kehittämää ilmastopalapeliä

Uskaltaisinko osallistua tulevaisuusperintöverstaaseen? Totta kai! Toivomme osallistujiksi kaiken ikäisiä, kaikenlaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa olevia ihmisiä. Mukaan tarvitset hieman aikaa, uteliaan mielen, koko elämänkokemuksesi ja kiinnostusta yhteiseen tekemiseen. Tulevaisuusperintöverstaat ovat turvallisia kohtaamispaikkoja, joissa osallistujat kunnioittavat toistensa mielipiteitä. Verstaasta saat mukaasi uudenlaisia tulevaisuusperintöjä eli kestävyysmurroksessa mahdollisesti hyödyllisiä taitoja ja käytäntöjä omassa koti- ja työarjessa sovellettaviksi. 

Tulevaisuusperintöverstaista voit lukea lisää Suomen Metsämuseo Luston julkaisusta.