Tietosuojaseloste

Tästä tietosuojaselosteesta löydät tietoa siitä, kuinka henkilötietoja käsitellään SISU-hankkeen toiminnassa.

Oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan ovat perustavanlaatuisia oikeuksia, ja SISU-hankkeen toteuttajatahot (Itä-Suomen yliopisto, Demos Helsinki, LUT-yliopisto, Turun yliopisto ja XAMK) suhtautuvat niihin vakavasti. Kun prosessoimme henkilötietoja, pidämme huolen siitä, että noudatamme soveltuvaa lainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä henkilötietolain pykäliä 10 § ja 24 §. 

Meidän tavoitteenamme on kertoa henkilötietojen käsittelystä mahdollisimman läpinäkyvästi ja avoimesti – näin ollen säilyen luottamuksesi arvoisena. 

Lisätietoa käyttämistämme evästeistä löydät Evästeselosteestamme. (Klikkaa ikonia selainikkunan vasemmassa alakulmassa.)

Olethan meihin yhteydessä mikäli Sinulle herää kysyttävää, jokin mietityttää henkilötietojen käsittelyyn liittyen tai haluat oikeuksiesi mukaisesti vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.


1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Demos Research Institute oy (y-tunnus: 2764452-7)
Sähköposti:
Osoite: Mechelininkatu 3D, 00100, Helsinki
Puhelinnumero: +358 40 557 2730


2. Tarkoitus, tiedot ja säilytysaika

Saatamme kerätä tai vastaanottaa henkilötietoja useisiin liiketoimintaamme liittyviin tarkoituksiin, joita voivat olla seuraavat

Uutiskirjeen tilaajat ja markkinointiviestintä

Tietojen alkuperä
Tiedot kerätään tilatessasi uutiskirjeemme.
Asiakkaan yhteystiedot, työhön liittyvät verkostointitapahtumat tai vastaavat tilaisuudet.

Käsiteltävät & kerättävät tiedot
Sähköpostiosoite
Nimi, työhön liittyvät yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero), tehtävänimike tai asema.

Käsittelyn tarkoitus
Tarjotaksemme tilaamaasi SISU-hankkeeseen kytkeytyvää uutis- ja muuta sisältöä.

Käsittelyperuste
Suostumus. Voit milloin tahansa perua suostumuksesi valitsemalla “Lopeta tilaus/Unsubscribe” uutiskirjeestämme.
Kuluttajamarkkinointi: suostumus.

Tutkimusvastaajat

Tietojen alkuperä
Tieto kerätään ensisijaisesti tutkimusvastaajalta itseltään, yleensä joko tutkimushaastattelussa tai tutkimukseen liittyvässä kyselyssä.

Käsiteltävät & kerättävät tiedot
Nimi, organisaatio, asema organisaatiossa, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
Segmentointiin ja profilointiin liittyviä tietoja, kuten sukupuoli, syntymävuosi, koulutukseen liittyviä tietoja, talouteen ja työssäkäyntiin liittyviä tietoja. 

Tutkimusvastaukset. 
Tieto kieltäytymisestä osallistua tutkimuksiin. 
Haastatteluiden yhteydessä haastattelut voidaan nauhoittaa, jolloin nauhoittamisesta kerrotaan haastateltaville etukäteen.

Käsittelyn tarkoitus
Vastaajien antamia tietoja käytetään tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin.

Olemme alan käytäntöjen mukaisesti sitoutuneet suojaamaan tutkimusvastaajien anonymiteettiä. Tutkimustulokset raportoidaan siten tutkimuksen tilaajalle sellaisessa muodossa, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Poikkeuksen muodostavat yksittäiset tutkimukset, joissa tutkimusvastaaja on antanut nimenomaisen suostumuksensa vastausten raportointiin siten, että vastaus voi olla yhdistettävissä henkilötietoon.Tutkimusvastaajan antamia henkilötietoja emme koskaan luovuta markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperuste
Suostumus tai kolmannen osapuolen kanssa tehty palvelusopimus, jonka perusteella asiakas luovuttaa vastaajien yhteystiedot.


3. Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

Uutiskirjeen tilaajat
Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse koska tahansa: jokaiseen lähettämäämme tiedote- tai markkinointisähköpostiin on lisätty poistumislinkki.

Markkinointiviestintä
Markkinoimme palvelujamme niille, joiden uskomme voivan hyötyä osaamisestamme. Sinun yhteystietojasi käytetään markkinointitarkoituksiin vain sen ajan, kuin työskentelet sellaisten tehtävien parissa, joissa palveluistamme voisi olla hyötyä. Tästä huolimatta sinulla on aina mahdollisuus valita, ettet halua yhteystietojasi käytettävän markkinointitarkoituksiin, ja näin ollen voit milloin tahansa joko poistua sähköpostilistaltamme tai kertoa yhteyshenkillöllemme, ettet enää halua saada tietoa SISU-hankkeesta. 

Tutkimusvastaajat
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellista.


4. Rekisteröidyn, eli sinun, oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja keräämisestä
  • Tarkastella tietojasi
  • Tietojesi poistamiseen
  • Oikaista epätarkkoja ja virheellisiä tietoja
  • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai tietyissä tilanteissa vaatia sen rajoittamista
  • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.

Halutessasi vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn jollakin yllä mainituista keinoista, voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse. 


5. Henkilötietojen luovutus

Emme pääsääntöisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Käytämme kuitenkin ulkoisia palveluntarjoajia muun muassa viestintään sekä pilvipalveluihin. Näitä hyödynnettäessä tietoja saatetaan luovuttaa kyseisille palveluntarjoajille, mutta vain siinä määrin kuin se on tarpeellista kyseisen palvelun tuottamiseksi. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat toimivat henkilötietojen käsittelijöinä meidän puolestamme, eikä heillä ole oikeutta käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. 

Olemme sopimusteitse varmistaneet, että käyttämämme palveluntuottajat noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittelijöinä toimivat seuraavat osapuolet:

  • G-Suite (Google)

Käytämme G-Suite -pilvipalvelua tiedonhallinnassa. Edellä mainitut ovat yhdysvaltalaisia yhtiöitä, tarkoittaen että joissakin tapauksissa henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Tiedonsiirto on suojattu eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. 

Saatamme myös luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka osallistuvat sellaiseen tutkimus- tai kehitysprojektiin, jota varten henkilötiedot on kerätty. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tällaisissa tapauksissa, jos se se on tarpeen tutkimuksen tai kehitystyön toteuttamiseksi projektin tarkoituksen mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa henkilötietojen vastaanottajasta tulee rekisterinpitäjä, ja henkilötietoja käsitellään silloin vastaanottajan toimesta tämän oman tietosuojaselosteen mukaisesti.


6. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä SISU-hankkeessa. Mikäli käytäntöihimme tulee muutoksia, päivitämme tietosuojaselostettamme vastaavasti.

Päivitetty 28.11.2023