Tietoa hankkeesta

SISU on syksyllä 2023 alkanut tutkimushanke. Se on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston kuusivuotista Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION) -ohjelmaa.

SISUn pääteemana ovat kohtuusratkaisut ja niiden hyödyntämätön potentiaali. Tutkimushankkeen tavoitteena on, että vihreä murros ja hyvinvointivaltion peruslupaukset voivat toteutua myös olosuhteissa, joissa talous ei kasva. Hankkeen puitteissa mm. 

  • kehitetään ekologinen makrotalousmalli, jolla simuloidaan kohtuusratkaisuja
  • tutkitaan haavoittuvaisten ryhmien tutevaisuusorientaatiota rekisteriaineistojen ja haastattelujen avulla
  • selvitetään tekijöitä, jotka ylläpitävät kansalaisten luottamusta instituutioita kohtaan vihreän murroksen aikana
  • Organisoiden tulevaisuusperintöverstaita, joissa yhteisluodaan tulevaisuustietoisia kohtuusratkaisuja
  • Käynnistetään siirtymäareena, jossa yhteiskunnan eri toimijaryhmät osallistuvat kohtuuratkaisujen jalostamiseen.

SISUssa mukana ovat Itä-Suomen yliopisto, Demos Helsinki, LUT-yliopisto, Turun yliopisto ja XAMK.
Hankkeen johtajana toimii professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta.

Strategisen tutkimuksen neuvoston myönsi hankkeelle 1.10.2023 alkavan kolmivuotisen rahoituksen.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankkeen vuorovaikutusjohtaja Aleksi Neuvonen (, +358 50 534 4241).

Tietoja JUST TRANSITION-ohjelmasta Tietoja Strategisen tutkimuksen neuvostosta