Valtteri Vuorinen

Tutkija
Itä-Suomen yliopisto

Vuorinen toimii projektitutkijana ja tutkimuskohteina häntä kiinnostavat disinformaatio, sosiaalinen media, luottamus sekä politiikka. SISU-hankkeessa Vuorisen tutkimus keskittyy erityisesti institutionaaliseen luottamukseen ja sosiaaliseen koheesioon.

Teemat:
Institutionaalinen luottamus, Kvantitatiiviset menetelmät, Osallisuus, Sosiaalinen eriarvoisuus, Yhteiskunnallinen/sosiaalinen koheesio