Teija Nuutinen

Tutkija
Itä-Suomen yliopisto

Nuutisen tutkimusaiheet kytkeytyvät sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja haavoittuvien ryhmien osallisuuden vahvistamiseen yhteiskunnallisessa muutoksessa. Hänen sosiaalipedagogisessa tutkimusotteessaan yhdistyvät kasvatustieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset näkökulmat.

Teemat:
Haavoittuvaiset ryhmät, Osallisuus, Sosiaalinen eriarvoisuus