Teija Koskela

Tutkija
Turun yliopisto
+358 50 469 8752

Koskela toimii yliopistotutkijana ja hänen tutkimusintressejään ovat sosiaalinen inkluusio kestävän kehityksen osa-alueena, luottamus, osallisuus ja osallisuuden tukeminen koulutuksen kontekstissa.

Teemat:
Koulutus, Luottamus, Opettajankoulutus, Osallisuus, Sosiaalinen inkluusio