Sirpa Manninen

Tutkija
Itä-Suomen yliopisto

Manninen toimii tutkijatohtorina ja hänen aikaisempi tutkimuksensa käsittelee työpaikkaostrakismia. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat organisaatioiden ja yhteisöjen sosiaalinen vuorovaikutus sekä yksinjäämisen ja osattomuuden teemat myös suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.

Teemat:
(Kokonais)resilienssi, Haavoittuvaiset ryhmät, Ostrakismi yhteiskunnassa, Sosiaalinen eriarvoisuus, Yhteiskunnallinen/sosiaalinen koheesio