Laura Heiskala

Tutkija
Turun yliopisto

Heiskala toimii sosiologian erikoistutkijana INVEST-tutkimuskeskuksessa. Hänen asiantuntijuutensa kytkeytyy ylisukupolvisiin suhteisiin, sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Teemat:
Haavoittuvaiset ryhmät, Kvantitatiiviset menetelmät, Rekisteriaineistot, Sosiaalinen eriarvoisuus