Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Tutkija
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
+358 50 439 9486

Dosentti Kristiina Korjonen-Kuusipuro on taustaltaan kulttuuriantropologi ja hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat ihmisen paikkasuhteet, ihmisen ja ympäristön sekä ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus. SISU-hankkeessa hän tutkii kestävyysmurrokseen liittyviä affektiivisia kokemuksia.

Teemat:
Affektiiviset kokemukset, Ennakoivat uskomukset, Kestävät elämäntavat, Kulttuurinen murros, Tulevaisuusperintö