Johanna Ollila

Tutkija
Turun yliopisto
+358 40 5200 222

Ollila toimii tutkimuspäällikkönä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on ollut kehittämässä tulevaisuusohjauksen ja -oppimisen teoriaa, menetelmiä ja opetusta reilun 15 vuoden ajan. SISU-hankkeessa Ollilan tehtäviin kuuluu tulevaisuusajattelun ja tulevaisuususkon edistäminen ja tutkiminen.

Teemat:
Kvalitatiivinen osallistava tutkimus, Tulevaisuudentutkimus, Tulevaisuusajattelu, Tulevaisuusperintö