Antti-Jussi Kouvo

Työpaketin johtaja
Itä-Suomen yliopisto
+358 50 468 2258

Kouvo toimii sosiologian yliopistonlehtorina ja hänen keskeisimpiä asiantuntijuusalueitaan ovat institutionaalinen luottamus, verkostot ja yhteiskunnallinen koheesio hyvinvointiyhteiskunnan ja heikommassa asemassa olevien ryhmien kontekstissa.

Teemat:
Institutionaalinen luottamus, Kvantitatiiviset menetelmät, Sosiaalinen eriarvoisuus, Yhteiskunnallinen/sosiaalinen koheesio