Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU)

SISU-tutkimushanke ottaa käyttöön kohtuusratkaisujen hyödyntämätöntä potentiaalia. Hankkeen tavoitteena on, että vihreä murros ja hyvinvointivaltion peruslupaukset voivat toteutua myös olosuhteissa, joissa talous ei kasva.

Hankkeen puitteissa:

  • Kehitetään ekologinen makrotalousmalli, jolla simuloidaan kohtuusratkaisuja
  • Tutkitaan haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuusorientaatiota rekisteriaineistojen ja haastattelujen avulla
  • Selvitetään tekijöitä, jotka ylläpitävät kansalaisten luottamusta instituutioita kohtaan vihreän murroksen aikana
  • Organisoidaan tulevaisuusperintöverstaita, joissa yhteisluodaan tulevaisuustietoisia kohtuusratkaisuja
  • Käynnistetään siirtymäareena, jossa yhteiskunnan eri toimijaryhmät osallistuvat kohtuuratkaisujen jalostamiseen.
SISU-hankkeen logo

SISU on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston kuusivuotista Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION) -ohjelmaa 2023-2029. 

SISU-konsortiossa mukana ovat Itä-Suomen yliopisto, Demos Helsinki, LUT-yliopisto, Turun yliopisto ja XAMK. Hankkeen johtajana toimii professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta.